Zakat Fitrah Dengan Uang?

Diterjemahkan Oleh: H. Abdul Somad, Lc., MA.

Pertanyaan:
Apakah zakat fitrah mesti dalam bentuk makanan pokok? Atau boleh dalam bentuk uang?